You are here : Home

Minggu Adven C2 / 2015

Dahulu kala...

Seorang raja ingin mengetahui seberapa besar kualitas rakyatnya dalam hal memperhatikan kepentingan bersama. Maka pada suatu malam ia meletakkan sebongkah batu besar di sebuah jalan raya. Kemudian dia bersembunyi di balik pakaian samaran untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu.

Add a comment
Readmore